Quyền riêng tư

QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách bảo mật THORAKAO
Chính sách bảo mật này mô tả các dữ liệu thu thập, sử dụng và chính sách công bố thông tin của THORAKAO, các nhà điều hành của trang web thorakao.com. Nói chung, bạn có thể ghé thăm thorakao.com mà không xác định chính mình hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Có những lúc chúng ta có thể cần thông tin cá nhân của bạn và chính sách bảo mật này mô tả các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và làm thế nào chúng ta có thể sử dụng nó.
Thông tin thu thập
Khi bạn truy cập thorakao.com, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như họ và tên, địa chỉ email, gửi thư và địa chỉ cư trú, số điện thoại, tên, ngày tháng năm sinh và các thông tin khác cần thiết để cung cấp một dịch vụ mà bạn yêu cầu.
Khi bạn duyệt trang web và các trang web công ty con của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin phi cá nhân như địa chỉ IP của bạn (địa chỉ Internet của máy tính của bạn) để cung cấp cho chúng ta một ý tưởng đó là một phần của trang web của chúng tôi bạn truy cập và xem trong bao lâu ở đó. Tuy nhiên, chúng tôi không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ thông tin cá nhân, trừ khi bạn đã đăng ký và đăng nhập vào trang web của chúng tôi.
Khi bạn truy cập vào các trang nhất định trên trang web này, bạn có thể cần phải đăng ký và đăng nhập bằng mật khẩu. Trừ khi bạn yêu cầu thông tin cá nhân của bạn bị xóa, nó có thể được giữ lại bởi thorakao.com để xác minh sự tuân thủ thỏa thuận, để theo dõi các phần mềm và các tài liệu tải về của bạn, hoặc theo dõi thăm trang và sử dụng các ứng dụng khác có sẵn trên trang web của chúng tôi.
Sử dụng thông tin
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để:
đáp ứng yêu cầu của bạn và tạo một tài khoản cho bạn;
điền vào đơn đặt sản phẩm của bạn;
hoạt động bellalabs.com và tuỳ chỉnh kinh nghiệm của bạn;
cung cấp tùy biến nội dung, quảng cáo, và dịch vụ;
xác định hoặc khắc phục các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của trang web;
tiến hành nghiên cứu về việc sử dụng các trang web và dịch vụ của chúng tôi; và
cho bất kỳ mục đích nào khác nêu tại thời điểm thu tiền.
Cookies
Trang web này sử dụng cookie. Một cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ được đặt trên đĩa cứng của bạn khi bạn truy cập các trang web nhất định. Nó được sử dụng để xác định cho mình một trang web khi bạn xem lại nó, để tải và sở thích của bạn để theo dõi các trang bạn đã truy cập. Bạn có thể lựa chọn có hay không chấp nhận cookie bằng cách cài đặt trình duyệt của bạn, mặc dù bạn có thể không có khả năng sử dụng một số tính năng và chức năng của các trang web thorakao.com nếu bạn làm vô hiệu hóa chúng.
Chia sẻ thông tin
thorakao.com có thể chia sẻ những thông tin chúng tôi thu thập với các nhà cung cấp dịch vụ, các chi nhánh, công ty con và trong kết nối với các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
thorakao.com có thể chia sẻ các thông tin được thu thập trên trang web này với các đối tác tiếp thị lựa chọn cẩn thận người có thể gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ tận hưởng.
Nếu chúng tôi hoặc một số hoặc tất cả các tài sản của chúng tôi được mua lại bởi một công ty khác, bao gồm cả thông qua một bán trong kết nối với phá sản, công ty sẽ có những thông tin thu thập được bởi chúng ta, và nó sẽ tiếp nhận quyền và nghĩa vụ liên quan đến thông tin của bạn như được mô tả trong sự riêng tư này chính sách.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu khác để tuân theo pháp luật hoặc các yêu cầu pháp lý, thi hành hoặc áp dụng điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác, hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản của chúng tôi, hoặc sự an toàn của người sử dụng của chúng tôi, hoặc những người khác.
Các mối quan hệ kinh doanh
Trong kinh nghiệm trực tuyến thorakao.com của bạn, bạn có thể gặp phải các liên kết đến các trang web của đối tác kinh doanh của chúng tôi những người có thể bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn, khách hàng, khách hàng của kênh, hoặc các nhà cung cấp. Mặc dù là một kết nối có thể được thực hiện cho một trang web đối tác kinh doanh thorakao.com, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các doanh nghiệp khác.
Lựa chọn của bạn
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn cơ hội để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm đến bạn. Nếu bạn muốn rút ra khỏi tài liệu quảng cáo trong tương lai từ chúng tôi, bạn có thể chỉ định tuỳ chọn này bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy bỏ đăng ký ở cuối thông tin liên lạc email đó hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại thorakao@thorakaovn.com
Nếu bạn không còn muốn nhận được đề nghị từ các đối tác tiếp thị của chúng tôi, bạn có thể bỏ đăng ký từ thêm Mời theo liên kết unsubscribe nằm ở dưới cùng của mỗi liên lạc email.
Cập nhật
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất cứ lúc nào. Sửa đổi chính sách bảo mật này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước. Tiếp tục sử dụng các trang web thorakao.com, có nghĩa là bạn chấp nhận bất kỳ sự thay đổi chính sách bảo mật.
Dựa trên Sở thích Quảng cáo
Chúng tôi có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phục vụ quảng cáo trên thay mặt chúng tôi trên các trang web của bên thứ ba không có liên quan. Một số trong những quảng cáo có thể được cá nhân hóa, có nghĩa là họ đang dự định cho phù hợp với bạn dựa trên những thông tin mà chúng tôi hoặc các mạng quảng cáo trực tuyến phục vụ quảng cáo thu thập được về các hoạt động trực tuyến của bạn ở đây và các nơi khác theo thời gian. Ví dụ, thông tin nặc danh thu trên nhiều trang web mà bạn truy cập theo thời gian có thể cho phép các mạng lưới quảng cáo để dự đoán sở thích của bạn và cho bạn thấy quảng cáo rằng có nhiều khả năng có ích cho bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba những người phục vụ quảng cáo thay cho chúng ta.
Quyền riêng tư của bạn
Như đã mô tả trong Chính sách Bảo mật này, theo thời gian, chúng tôi có thể làm cho thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của họ. Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, bạn có thể chọn không chia sẻ thông tin này bằng cách gửi email cho chúng tôi tại thorakao@thorakaovn.com hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.
Các câu hỏi và Thông báo về việc thay đổi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật thorakao.com hoặc muốn truy cập hoặc sửa đổi thông tin định danh của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
Hotline: +84 8 383 273 81
Email hỗ trợ: thorakao@thorakaovn.com
Địa chỉ:
241 bis Cách Mạng Tháng 8,
Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng 12 2015.